Stamsund Taxi - Takster


 

Lofoten Golf Links
Lofoten Golf Links

Lofoten Golf Links blir ofte sammenlignet med kjente linksbaner i Skottland. Den ligger på en slette ved havet åpent mot nord. Den er krevende og utfordrende med havet i spill på 8 av 9 hull. Forskjellen er at vår bane er på 68º nord.
Skjærbrygga
Skjærrbrygga
Skjærbrygga ligger på Hjellskjæret i Ytre Stamsund. Den første delen ble bygd i 1845. Senere er brygga bygd på flere ganger. Det har vært forskjellig aktivitet der med bl.a. dampskipsekspedisjon, mottak og tilvirkning av saltfisk/tørrfisk.Tidligere var også skjæret fyllt med hjeller.
For å skape ny aktivitet på skjæret ble brygga restaurert 2000/2001 med full renovering utvendig samt innredning innvendig i 1. etage til restaurant, bar og konferanserom. Skjærbrygga er nå blitt en perle og et naturlig midtpunkt i Stamsund.

Stamsund Internationale Teaterfestival
Stamsund internationale teaterfestival

Høsten 2001 grunnla Teater NOR Stamsund Internasjonale Teater AS for å kunne arbeide med internasjonal utveksling av scenekunst. Etter mer enn 10 års virksomhet i Vestvågøy kommune, med turnéer i Norge og utlandet, ble behovet for mer og sterkere internasjonal kontakt grunnlaget for S.I.T.
Vikingmuseumet på Borg
Vikingmuseum

I jernalderen var det 10-15 høvdingseter i Nord-Norge, og ett av disse lå på Borg i Lofoten. Her er det eneste stedet som selve høvdinggården er påvist. Her kan du oppleve den 83 m lange rekonstruerte høvdinggården, utstillinger, håndverk, få guiding, være med på aktiviteter for barn, rotur med vikingskip, se smeden i aksjon i smia, hester, villsvin, nordlandskyr og utgangersauer.